Scroll

30-DAGEN-NIET-GOED-GELD-TERUG-GARANTIE

(1)  Je hebt het recht deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van reden te herroepen.

(2)  De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag dat jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft gekregen.

(3)  Om je herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, stuur je ons – Smart Commute B.V., Hogenslagweg 10b, 7009CD, Doetinchem, Nederland – een email naar contact@brekr.com met je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt daarvoor het onderstaande voorbeeld gebruiken.

(4)  In verband met de herroepingstermijn is het voldoende dat je de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

(5)  Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij de betalingen die wij van je hebben ontvangen, exclusief eventuele separaat in rekening gebracht verzendkosten, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalwijze die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met jou nadrukkelijk anders is overeengekomen

(6)  In geen geval brengen we je een tarief in rekening voor het terugbetalen.

(7)  Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer in ons bezit hebben of totdat je ons een bewijs hebt overlegd dat je de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

(8)  Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat je ons de herroeping van dit contract hebt medegedeeld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is gehaald, als je de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen hebt teruggestuurd.

(9)  Op maat gemaakte of speciaal voor jou gemaakte producten zijn uitgesloten van deze garantie.

(10)  Let op: het product mag alleen maar (voorzichtig) gebruikt zijn om werking en rijeigenschappen te controleren. Is het product minder waard geworden doordat je het op een andere manier hebt gebruikt? Dan krijg je maar een deel van het aankoopbedrag terug.

(11)  De directe kosten van terugzending van de goederen komen voor jouw rekening.

(12)  Wij zijn op geen enkele manier verplicht andere kosten te vergoeden dan de aanschafprijs van het product.

(13)  Wij houden ons het recht voor deze garantie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, of in het geval van misbruik klanten uit te sluiten van toepassing.

(14)  Indien je een soortgelijk product in de afgelopen 5 jaar bij ons hebt besteld en geretourneerd, dan is deze garantie uitdrukkelijk niet van toepassing.

Vragen over deze garantie?

Je kunt ons bellen op +31 (0)314 787 160 of stuur een mail naar contact@brekr.com.

Voorbeeld herroeping

Stuur een email naar contact@brekr.com met de volgende tekst:

Aan: Smart Commute B.V.
Hogenslagweg 10b
7009 CD Doetinchem
Nederland

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van het volgende product:

• Product:
• Besteld op dd-mm-jjjj en ontvangen op dd-mm-jjjj
• Naam van de consument(en)
• Adres van de consument(en)
• Datum

______________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.