Scroll

Privacyverklaring Smart Commute B.V.

Smart Commute B.V., gevestigd aan Hogenslagweg 10b, 7009 CD in Doetinchem, handelend onder de geregistreerde naar BREKR, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Smart Commute B.V. / BREKR
Hogenslagweg 10b
7009 CD Doetinchem
Kvk: 72438908
https://www.brekr.com
0314 787160

Niels Willems is de Functionaris Gegevensbescherming van Smart Commute B.V. en is te bereiken via niels.willems@brekr.com.

VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Direct

Smart Commute B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt:

Als jij gebruik maakt van onze diensten als klant en daardoor geregistreerd bent en/of als u gebruik maakt van onze app, zullen wij de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens waaronder bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser, IP-adres en apparaat type

Als jij geen klant bij ons bent, je niet hebt geregistreerd en onze app niet hebt geactiveerd, zullen wij geen persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken, alleen versleutelde geanonimiseerde (locatie) informatie. 

Door middel van derden

We kunnen jouw persoonsgegevens ook verzamelen en verwerken via derden. Bijvoorbeeld; wij kunnen de persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en andere informatie verwerken die je hebt gedeeld via social media platforms wanneer je met ons communiceert via sociale media.

Automatisch

We verzamelen informatie, waaronder persoonsgegevens, automatisch via cookies, pixels en andere technologieën als jij onze website bezoekt of gebruik maakt van onze services, waaronder onze app. De informatie die wij verzamelen omvat, maar is niet beperkt tot, domeinnaam, browsertype, besturingstype en systeem, bekeken webpagina’s, aangeklikte links, IP-adres, tijd besteed op website en/of gebruik van onze diensten en de verwijzende URL of webpagina die u naar onze site heeft geleid. Voor zover wettelijk toegestaan of met jouw toestemming, kunnen we deze informatie combineren met andere informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@brekr.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smart Commute B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze producten en diensten aan u te leveren; je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken, om bestellingen en betalingen af te handelen, om goederen bij jou af te leveren, je te kunnen informeren over wijzigingen in leveringen en om andere handelingen uit te voeren ten behoeve van leveranciersbeheer.
 • Voor klantenservice doeleinden; je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, je te kunnen informeren over garantie, technische ondersteuning of andere doeleinden waarover u ons contacteert.
 • Communicatie; om met je te kunnen communiceren. We kunnen jou op verschillende manieren contacteren, waaronder per post, e-mail, telefoon en/of telefonische berichten.
 • Administratieve en veiligheidsdoeleinden; om informatie en rapporten te verstrekken aan toezichthouders, voor bijvoorbeeld fraudepreventie en andere diensten die zijn ontworpen om onze klanten, gebruikers, leveranciers, onszelf en de openbare orde te beschermen.
 • Onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden; om het website- en surfgedrag te analyseren, onder andere om onze website, producten, diensten en klantervaringen te verbeteren.
 • Marketing; indien wettelijk vereist, wettelijk toegestaan of met jouw toestemming voor marketing doeleinden. Betreft onder andere het verzenden van nieuwsbrieven, het afstemmen van producten en diensten op jouw voorkeuren of het geven van informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. We kunnen jouw gegevens ook gebruiken om ins staat te stellen onze diensten te adverteren op websites van derden of via andere kanalen.
 • Wetgeving; om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Brekr app, waarvoor je gegevens worden gebruikt

De gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor:

 • De functionaliteiten van de app, zoals Track and Trace, de data, afstand, snelheden en routes van de gemaakte ritten met de brommer
 • Het op verzoek sturen van notificaties, bijvoorbeeld als de brommer sneller dan met 50 km per uur verplaatst wordt, het gestolen melden van je brommer of voor het opladen van je accu, noodzakelijk onderhoud en onverhoopte defecten
 • Het kunnen weergeven en het delen van persoonlijke voorkeuren met anderen op jouw initiatief.
 • Ook worden je gegevens gebruikt voor het verbeteren van de producten en diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten door Smart Commute B.V. / Brekr en de ondernemingen die met Brekr verbonden zijn.

Gegevens worden gepersonaliseerd door koppeling aan je brommer en aan je Brekr-account. Voor het verbeteren en ontwikkelen van producten en diensten worden gegevens van meerdere gebruikers van de app en mogelijk ook andere gegevens van die gebruikers, verwerkt in analyses. De uitkomsten daarvan zijn niet meer te herleiden tot individuele gebruikers.

Je gegevens worden niet verhandeld of anderszins verstrekt voor commercieel gebruik door derden buiten de ondernemingen die met Brekr verbonden zijn. Je gegevens worden ook niet gebruikt voor reclamedoeleinden en het doen van aanbiedingen buiten de app. Reclame, aanbiedingen en informatie over producten worden in de app alleen getoond nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd weer intrekken.

Brekr App, de gegevens die worden gebruikt

De sensor in je connected Brekr geeft de volgende gegevens aan de app door: uniek productnummer van de brommer en eventueel onderdelen, locatie van de brommer, door de brommer afgelegde routes en afstanden, statusinformatie over onderdelen of noodzakelijk onderhoud, snelheid.

Daarnaast worden de volgende gegevens uit je Brekr account gebruikt: je persoonsgegevens als naam adres woonplaats en contactinformatie als e-mailadres en telefoonnummer.

Van het apparaat waarop de app is geïnstalleerd gebruikt de app de volgende gegevens: uniek nummer apparaat, type apparaat, locatiegegevens. De locatiegegevens van het apparaat worden gebruikt om de locatie van de telefoon te kunnen weergeven ten opzichte van je brommer. Die locatie wordt niet opgeslagen op onze systemen. Als je inlogt met je Facebook of Google+ account worden daaruit de volgende gegevens gebruikt: je naam en het token waarop de identificatie en autorisatie gebaseerd is. Uiteraard worden ook de door jou zelf in de app ingevoerde gegevens verwerkt.

App, opslag en bewaartermijnen

Naast opslag op het apparaat waarop de app is geïnstalleerd, worden je gegevens onder verantwoordelijkheid van Smart Commute B.V. / Brekr in een database opgeslagen. Deze database staat in Nederland en voldoet aan de wettelijke beveiligingseisen. De gegevens blijven opgeslagen zolang je je account niet opheft. Bij het verwijderen van de brommer binnen de app wordt je account ontkoppeld van de technische en locatiegegevens van de brommer. Je persoonlijke gegevens uit je Brekr-account blijven in het systeem staan voor toekomstig gebruik. Indien u uw gegevens definitief wilt verwijderen, kunt u hiervoor een mail sturen naar contact@brekr.com.

Geautomatiseerde besluitvorming

Smart Commute B.V. neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smart Commute B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Financiële informatie dient wettelijk 10 jaar behouden te worden. Chat informatie van onze klantenservice wordt verwijderd binnen 14 dagen na contact, tenzij de berichten relevant zijn voor onze service van het product of dienst dat is aangeschaft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Smart Commute B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Smart Commute B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smart Commute B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smart Commute B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 • Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Voor Safari: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
 • Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
 • Om Cookies van Facebook te uitschakelen: https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/ of https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smart Commute B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@brekr.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Smart Commute B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe en waar wij persoonsgegevens beveiligen

Smart Commute B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens worden bewaard op Europees grondgebied, met uitzondering van naam en e-mailadres. Er zijn zogeheten sub verwerkers ingeschakeld om de goede werking van onze diensten te waarborgen. De passende waarborging bestaan uit bindende regels, goedgekeurde bepalingen inzake gegevensbescherming en het EU-VS-privacy schild. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@brekr.com.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wees je hiervan bewust wanneer je op een van deze links klikt; wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of het beleid van een andere website dan de onze. Daarom raden wij je ten zeerste aan het privacybeleid van elke website die je bezoekt te lezen, ongeacht of deze is gelinkt aan onze eigen site.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.